Selvspejlinger II - Esbjerg Art Museum
type:
group exhibition
date:
09/06/18
event:
Selvspejlinger II - Esbjerg Art Museum
place:
Esbjerg Kunstmuseum
Havnegade 20, DK-6700 Esbjerg

Hvad sker der med oplevelsen af et kunstværk, når det indsættes i nye sammenhænge? Hvordan kan en udstilling fungere som en proces i stedet for et færdigt udsagn? Og hvordan kan vores spejling i kunsten åbne for nye dimensioner, som vi måske ikke så før?

Esbjerg Kunstmuseum har gennem mange år eksperimenteret med selve udstillingensgenren og har en lang tradition for at afprøve forskellige præsentationsformer ved kontinuerligt at fremsætte nye, visuelle argumenter. Med Selvspejlinger II fortsætter vi disse undersøgelser ved at udvikle udstillingen som en dynamisk størrelse, der potentielt kan justeres og genfortolkes i det uendelige, så nye betydninger og sammenhænge bringes i spil.

Igen udforskes den måde, hvorpå den besøgende iscenesættes gennem værkerne, så publikums spejlinger i kunsten bliver omdrejningspunkt for udstillingens tematiske snit. Nogle værker vil gå igen fra den ene udstilling til den anden, mens andre skiftes ud med nye indlån eller omplaceres og indgår i nye kontekster. For eksempel spændes udstillingen igen ud mellem Nina Saunders’ og Ernesto Spinellis Existential Photo Booth og Olafur Eliassons Surroundings Surrounded – stor-skala installationer, der inddrager den besøgende på direkte og kropslige måder.

I Selvspejlinger II vil fokus især blive rettet mod museumsgæstens ubevidste og til tider overraskende iscenesættelse. Derved fremhæves også vores skrøbelige position i verden samtidig med, at det element af kontroltab, som i forvejen ligger i både Existential Photo Booth og Surroundings Surrounded, accentueres.