Selvspejlinger 1 – Esbjerg Art Museum

  1. type: group exhibition
  2. date: 10/02/18
  3. event: Selvspejlinger 1 – Esbjerg Art Museum
  4. place: Esbjerg Kunstmuseum
    Havnegade 20
    6700 Esbjerg

Hvordan kan kunsten inddrage betragteren på direkte og personlige måder? Hvordan kan vi spejle os selv i kunsten? Og hvordan kan kunsten spejle den tid, vi lever i?

Med udstillingen sætter vi på flere niveauer fokus på fænomenet selvspejlinger. Gennem både indlånte værker og markante værker fra museets samling udfoldes spejlingerne på forskellige måder, rammesat af to store installationer. I entréen til udstillingen kan museets gæster opleve sig selv på ny i Existential Photo Booth, som er resultatet af et utraditionelt samarbejde mellem kunstneren Nina Saunders og eksistenspsykologen Ernesto Spinelli. Her kan alle museumsgæster få taget et portrætfoto, der efterfølgende projiceres op på væggen. Hver gang et nyt foto bliver taget, dobbelteksponeres det foregående med de tidligere billeder, så alle portrætter til sidst integreres fuldstændig med hinanden. Derved udfoldes forholdet mellem det individuelle og det universelle på en involverende og meget umiddelbar måde.

I Olafur Eliassons installation Surroundings Surrounded i den modsatte ende af udstillingen kan betragteren bevæge sig ind i en mørk korridor. Her mødes man af en horisontlinie, der består af blinkende lys, og som på grund af spejleffekter synes at fortsætte i det uendelige. Gæsten bringes i en diffus situation, hvor hun kun glimtvis er tilstede. Udstillingens værker fokuserer således på spejlingens flygtighed, på iscenesættelse, selvoplevelse og selvfremstilling – og de rumlige greb i udstillingssalen vil yderligere forstærke disse forhold. Dermed er udstillingen også en indirekte kommentar til selfie-kulturens forevigelse af et uendeligt antal flygtige nu’er, hvor kunsten i stigende grad bruges som kulisse til at sætte individet i scene.

På udstillingen vises værker af: Olafur Eliasson, Tomas Saraceno, Claus Carstensen, Peter Frimand, Nicolai Howalt, Nina Saunders, Ernesto Spinelli, Sofie Bird Møller, Jeppe Hein, Michael Kvium, Christian Lemmerz, Søren Dahlgaard, Jørgen Haugen Sørensen, Harald Giersing, Robert Jacobsen, Svend Wiig Hansen, Vilhelm Lundstrøm, Henry Heerup, Jens Søndergaard, C.W. Eckersberg, Søren Kongstrand, Gottfred Eickhoff, Arno Axelsen, Ulf Rasmussen, Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, Johannes Bjerg, Max Meden, Knud Nellemose, William Fridericia, Sigurjon Olafsson, Henrik Starcke, Gunnar Westman, Niels Tvede, Knud Agger, Karl Isakson, Axel Bentzen, Flemming Bergsøe, Stefan Ussing, Sigurd Swane, Julius Paulsen, Nanna Levison, Constantin Hansen, David Monies, Sigurd Swane, G. F. Clement, Agnes Smidt, Flemming Bergsøe, Helge Nielsen, Axel P. Jensen, Peter Hansen, Jørgen Boberg og Albert Gammelgaard.