F.U.N.Gi.

  1. 2. September 2023

I F.U.N.G.I. undersøger jeg svampe og svampemyceliers vitale og gådefulde verden. En verden, der normalt er usynlig for det blotte øje, men lige så vigtig for livet på Jorden som sollys eller ilt. Ikke alene er svampe uundværlige for planetens økosystem, men kan også være nøglen til behandlingen af flere psykiske lidelser og potentielt løse nogle af vores mest presserende miljøproblemer. På trods af disse kvaliteter er svamperiget stadig relativt ukendt.

Arbejdet er en visuel udforskning, der vibrerer mellem videnskabelige studier og kunstneriske eksperimenter og som inkorporerer svampene direkte i den kreative proces. Jeg har i mørkekammeret dyrket udvalgte medicinsk og miljømæssigt signifikante svampesporer direkte på ueksponeret analogt fotopapir. Gennem måneder har de spredt sig over papirerne ved at nedbryde den fotografiske emulsion, hvorefter jeg har fremkaldt papirerne i mørkekammeret. Resultatet er organiske, abstrakte fotogrammer, der afslører spor af svampenes netværk, deres nedbrydning af papiret og som gør dem til en integreret del af den kunstneriske udforskning. Andre sporer er blevet omhyggeligt dyrket i petriskåle og scannet i højopløsningsscannere for at skabe billeder, der afslører en farverig mangfoldighed af sfæriske svampevækster. Derudover har jeg dyrket svampe i papirtynde lag og ladet dem tørre i flere måneder. De sarte, gennemskinnelige prøver af svampe er herefter blevet brugt som unikke svampenegativer i mørkekammeret for at skabe analoge fotografier eksponeret gennem negativer lavet udelukkende af svampe. Ud over at synliggøre de mikroskopiske væksters normalt usynlige form og- farvemæssige mangfoldighed udfordrer værkerne det fotografiske medies tilsyneladende stabilitet og objektivitet ved at lade svampene have direkte fysisk indvirkning på materialerne. I denne billedkunstneriske sammensmeltning skaber værkerne et visuelt rum for refleksion over svampenes gådefulde og livsnødvendige tilstedevær omkring os såvel som over det fotografiske billedes fænomenologi.

Udstillingen er planlagt til at bestå af mellem 5-10 unikke, indrammede svampe-fotogrammer og fotografier skabt med svampenegativer; minimum 2 store face-mountede scanninger af svampevækster samt en specialkonstrueret petriskål i akryl (ø1500 mm) og tilhørende sokkel. Den store petriskål præpareres med et næringsstof og ved udstillingens begyndelse podes udvalgte, farverige svampesporer i midten af skålen. Gennem udstillingsperioden vil disse vokse og forgrene sig fra midten og ud. Installationen fungerer som et organisk, rumligt og taktilt spejlingspunkt for fotografiernes abstrakte flader.