FORSVINDINGER

 1. 25. AUGUST 2023 – 22. OKTOBER 2023
 • Andreas Albrectsen
 • Paula Duvå
 • Torben Eskerod
 • Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
 • Nicolai Howalt
 • Adam Jeppesen
 • Kent Klich
 • Oscar Muñoz
 • SAFOM & Gitte Broeng
 • Samaneh Roghani
 • Marie Sjøvold
 • Trine Søndergaard
 • Niina Vatanen

Udstillingen Forsvindinger præsenterer værker af 13 danske og internationale kunstnere, der på forskellig vis belyser og undersøger fænomenet forsvindinger, materielt såvel som tematisk og kulturelt, gennem det fotografiske medie og andre tidsbaserede medier som fx video.

Udstillingen er den første af en række på tre udstillinger i Fotografisk Center, som i årene 2023-2025 gennem hver sit tema vil sætte fokus på nogle af de særlige karakteristika, der er forbundet med fotografiet som medie, og vise, hvordan samtidskunstnere arbejder med det fotografiske medie – i en materiel, en tematisk og en kulturel kontekst. Ønsket er, at udstillingsserien skal bidrage til at undersøge og diskutere fotografiets aktuelle kunstneriske og kulturelle rolle.

Fotografiet forbindes historisk med dets særlige evne til at fastholde tiden samt afbilde og sikre en tilsynekomst af virkeligheden, men det er ikke kun kendetegnet ved synliggørelse og eviggørelse. Fotografiet er også forbundet med det modsatte i form af forsvindinger, fravær og forgængelighed. Den første udstilling i trilogien præsenterer værker af danske og internationale kunstnere og kunstnergrupper, der på forskellig vis belyser og undersøger fænomenet forsvindinger gennem det fotografiske medie og andre tidsbaserede medier som video.

Udstillingens værker udfolder forsvindinger på forskellig vis, dels materielt i form af undersøgelser af fotografiet som fysisk genstand, dets materialitet og forgængelighed, dels tematisk i form af forsvindinger af fx mennesker, genstande og steder. Udstillingen sætter ligeledes fokus på, hvordan forsvindinger og fravær er forbundet med vores fotografiske billedkultur i en bredere samfundsmæssig kontekst såvel fysisk, i fx samlinger og arkiver, som digitalt, i form af teknologi, herunder kunstig intelligens og billedmanipulation.

De deltagende kunstnere er: Andreas Albrectsen (DK/BR), Paula Duvå (DK), Torben Eskerod (DK), Joana Hadjithomas & Khalil Joreige (LB), Nicolai Howalt (DK), Adam Jeppesen (DK), Kent Klich (SE), Oscar Muñoz (CO), SAFOM & Gitte Broeng (DK), Samaneh Roghani (IR), Marie Sjøvold (NO), Trine Søndergaard (DK), Niina Vatanen (FI).