An Ode to Pareidolia recommended at kunsten.nu
type:
featured
date:
26/04/18
event:
An Ode to Pareidolia recommended at kunsten.nu
place:
https://kunsten.nu/artguide/calendar/nicolai-howalt-an-ode-to-pareidolia/

Det skal du se! uge 17: Den 26. april åbner Martin Asbæk Gallery dørene op for en ny udstilling af Nicolai Howalt, hvis fotografiske arbejde denne gang undersøger og hylder fænomenet pareidolia.

Pareidolia er et psykologisk fænomen, hvor hjernen får os til at se motiver i noget der er motivløst, præcis som i den barndomsleg, hvor man på en lun sommerdag ligger i græsset og betragter skyer, og pludselig opstår der ansigter og dyr i disse. Fænomenet betegner en proces i hjernen, der gør, at vi er særligt indrettede til at få øje på strukturer og mønstrer i abstrakte former for bedre at kunne forstå verden omkring os. Howalts udtrykker selv pareidolia og de udstillede værker som værende noget identificerbart i det abstrakte:

Pareidolia betyder at se sammenhænge og motiver hvor der ikke nødvendigvis er nogen. Der opstår billeder i billedet, så at sige.
– Nicolai Howalt, København 2018.

Ligeledes arbejder Howalt med begrebet invasive arter, hvorunder spindemøllet tilhører, der på én gang både skræmmer og fascinerer. Spindemøllet indhyller træer og planter i sit fine spind og efterlader et uhyggeligt og forurenet udtryk. Dog er denne indelukkethed og fjendtlighed ikke udelukkende altoverskyggende; På Howalts fotografier af træer opslugt af og indelukket i spindelvæv opstår samtidig abstrakte, sarte og smukke mønstre, der tryllebinder beskueren. Howalt udtrykker selv det invasive som liggende i grænselandet mellem det trygge og utrygge. Udstillingen giver således beskueren en mulighed for at gå på opdagelse i de forskellige værker og skabe sine egne fortællinger.

Derudover er udstillingen en kunstnerisk undersøgelse af fotografiets mere kemiske proces, som bl.a. ses i værker, hvor det fotografiske papirs aldringsproces og kemiens migrering bliver en central del af værkets motivverden. Når sølvbromide spalter i gammelt fotografisk papir, opstår der smukke, abstrakte mønstre. Ved hjælp af fantasi kan disse mønstre få os til at se genkendelige former i det nonfigurative.

Igennem de senere år har Howalts arbejde taget en mere naturvidenskabelig retning, som det f.eks. ses i serierne Light Break (2014), der består af afbildninger af usynlige lysstråler, og Elements (2016), der viser resultater af kemiske grundstoffers legeringsprocesser på metalplader. Således præsenteres der i denne udstilling et sjældent indblik i kunstnerens seneste arbejde, hvor det æstetiske og det naturvidenskabelige forenes i en helt særegen udforskning af eksponering, skrøbelighed og foranderlighed, der giver nye betydninger og forståelsessammenhænge.

Til udstillingen bidrager arkitekt og designer Anne Boysen med installationer af lydabsorberende relieffer i tekstil. Ved hjælp af bløde og dynamiske former, der interagerer med Howalts værker, skabes en spændende dialog mellem værk og installation.

Kilde: Martin Asbæk Gallery