nicolai howalt
works
books  
info
contact
TREE ZONES / TRÆ ZONER

Treezone af Trine Søndergaard & Nicolai Howalt er en fotografisk afsøgning af det nordiske landskab og vi menneskers forhold hertil. Arbejdet er en tematisk og formmæssig fortsættelse af deres arbejde med projekterne HOW TO HUNT, DYING BIRDS, HUNTING GROUND.

Kunstnerne har i denne serie af billeder valgt at skabe golde landskaber fra den nordiske trægrænse ved vintertid. I dette grænseland ser man træer, der står singulært og tyngede af sne. Træerne er forkrøblede af deres ringe levevilkår. Enkelte steder optræder menneskeskikkelser, som virker forsvindende små i den store hvide intethed.

Billederne er en menneskeliggørelse af naturen: træerne optræder som menneskelige symboler i en serie af ”træ-portrætter”, der følger større panoramiske landskaber i monumentale formater. Derved skabes en spænding imellem et uigennemtrængeligt storladent rum og de enkeltstående træer.

I farveløse store billeder fortælles en historie om at vokse på trods og om at være en del af en verden, man ikke kan kontrollere eller orientere sig i.  

2008